Tác giả Request Phim hoạt hình Tom & Jerry  (Đọc 6710 lần)

0 Thành viên và 1 Khách quý đang xem chủ đề.

Offline saos@ngmo

 • Danh hiệu Bốn bể là nhà
 • Sống phải chiến đấu, chiến đấu để thấy mình còn sống!
 • Bài viết: 10,820
 • Điểm: +77/-14 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân hTy
Request Phim hoạt hình Tom & Jerry
« vào lúc: 01/12/10, 21:52 »
Nghe cô Du nói thì có vẻ có ở đâu đó phim này, làm ơn share hộ cái, càng nhiều càng ít!
thanks!

Offline saos@ngmo

 • Danh hiệu Bốn bể là nhà
 • Sống phải chiến đấu, chiến đấu để thấy mình còn sống!
 • Bài viết: 10,820
 • Điểm: +77/-14 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân hTy
Re: Request Phim hoạt hình Tom & Jerry
« Reply #1 vào lúc: 01/12/10, 23:44 »
Trọn bộ 'Tom and Jerry' (161 tập từ 1940 - 1967)Tom And Jerry - 001 - Puss Gets The Boot (1940)
Tom And Jerry - 002 - The Midnight Snack (1941)
Tom And Jerry - 003 - The Night Before Christmas (1941)
Tom And Jerry - 004 - Fraidy Cat (1942)
Tom And Jerry - 005 - Dog Trouble (1942)
Tom And Jerry - 006 - Puss N Toots (1942)
Tom And Jerry - 007 - The Bowling Alley Cat (1942)
Tom And Jerry - 008 - Fine Feathered Friend (1942)
Tom And Jerry - 009 - Sufferin' Cats (1943)
Tom And Jerry - 010 - The Lonesome Mouse (1943)
Tom And Jerry - 011 - The Yankee Doodle Mouse (1943)
Tom And Jerry - 012 - Baby Puss (1943)
Tom And Jerry - 013 - The Zoot Cat (1944)
Tom And Jerry - 014 - Million Dollar Cat (1944)
Tom And Jerry - 015 - The Bodyguard (1944)
Tom And Jerry - 016 - Puttin' On The Dog (1944)
Tom And Jerry - 017 - Mouse Trouble (1944)
Tom And Jerry - 018 - The Mouse Comes To Dinner (1945)
Tom And Jerry - 019 - Mouse In Manhattan (1945)
Tom And Jerry - 020 - Tee For Two (1945)
Tom And Jerry - 021 - Flirty Birdy (1945)
Tom And Jerry - 022 - Quiet Please (1945)
Tom And Jerry - 023 - Springtime For Thomas (1946)
Tom And Jerry - 024 - The Milky Waif (1946)
Tom And Jerry - 025 - Trap Happy (1946)
Tom And Jerry - 026 - Solid Serenade (1946)
Tom And Jerry - 027 - Cat Fishin' (1947)
Tom And Jerry - 028 - Part Time Pal (1947)
Tom And Jerry - 029 - The Cat Concerto (1947)
Tom And Jerry - 030 - Dr Jekyll And Mr Mouse (1947)
Tom And Jerry - 031 - Salt Water Tabby (1947)
Tom And Jerry - 032 - A Mouse In The House (1947)
Tom And Jerry - 033 - The Invisible Mouse (1947)
Tom And Jerry - 034 - Kitty Foiled (1948)
Tom And Jerry - 035 - The Truce Hurts (1948)
Tom And Jerry - 036 - Old Rockin' Chair Tom (1948)
Tom And Jerry - 037 - Professor Tom (1948)
Tom And Jerry - 038 - Mouse Cleaning (1948)
Tom And Jerry - 039 - Polka Dot Puss (1948)
Tom And Jerry - 040 - The Little Orphan (1949)
Tom And Jerry - 041 - Hatch Up Your Troubles (1949)
Tom And Jerry - 042 - Heavenly Puss (1949)
Tom And Jerry - 043 - The Cat And The Mermouse (1949)
Tom And Jerry - 044 - Love That Pup (1949)
Tom And Jerry - 045 - Jerry's Diary (1949)
Tom And Jerry - 046 - Tennis Chumps (1949)
Tom And Jerry - 047 - Little Quacker (1950)
Tom And Jerry - 048 - Saturday Evening Puss (1950)
Tom And Jerry - 049 - Texas Tom (1950)
Tom And Jerry - 050 - Jerry And The Lion (1950)
Tom And Jerry - 051 - Safety Second (1950)
Tom And Jerry - 052 - The Hollywood Bowl (1950)
Tom And Jerry - 053 - The Framed Cat (1950)
Tom And Jerry - 054 - Cue Ball Cat (1950)
Tom And Jerry - 055 - Casanova Cat (1951)
Tom And Jerry - 056 - Jerry And The Goldfish (1951)
Tom And Jerry - 057 - Jerry's Cousin (1951)
Tom And Jerry - 058 - Sleepy Time Tom (1951)
Tom And Jerry - 059 - His Mouse Friday (1951)
Tom And Jerry - 060 - Slicked Up Pup (1951)
Tom And Jerry - 061 - Nit Witty Kitty (1951)
Tom And Jerry - 062 - Cat Napping (1951)
Tom And Jerry - 063 - The Flying Cat (1951)
Tom And Jerry - 064 - The Duck Doctor (1952)
Tom And Jerry - 065 - The Two Mouseketeers (1952)
Tom And Jerry - 066 - Smitten Kitten (1952)
Tom And Jerry - 067 - Triplet Trouble (1952)
Tom And Jerry - 068 - Little Runaway (1952)
Tom And Jerry - 069 - Fit To Be Tied (1952)
Tom And Jerry - 070 - Push Button Kitty (1952)
Tom And Jerry - 071 - Cruise Cat (1952)
Tom And Jerry - 072 - The Dog House (1952)
Tom And Jerry - 073 - The Missing Mouse (1953)
Tom And Jerry - 074 - Jerry And Jumbo (1953)
Tom And Jerry - 075 - Johann Mouse (1953)
Tom And Jerry - 076 - That's My Pup (1953)
Tom And Jerry - 077 - Just Ducky (1953)
Tom And Jerry - 078 - Two Little Indians (1953)
Tom And Jerry - 079 - Life With Tom (1953)
Tom And Jerry - 080 - Puppy Tale (1954)
Tom And Jerry - 081 - Posse Cat (1954)
Tom And Jerry - 082 - Hic Cup Pup (1954)
Tom And Jerry - 083 - Little School Mouse (1954)
Tom And Jerry - 084 - Baby Butch (1954)
Tom And Jerry - 085 - Mice Follies (1954)
Tom And Jerry - 086 - Neapolitan Mouse (1954)
Tom And Jerry - 087 - Downhearted Duckling (1954)
Tom And Jerry - 088 - Pet Peeve (1954)
Tom And Jerry - 089 - Touche, Pussy Cat (1954)
Tom And Jerry - 090 - Southbound Duckling (1955)
Tom And Jerry - 091 - Pup On A Picnic (1955)
Tom And Jerry - 092 - Mouse For Sale (1955)
Tom And Jerry - 093 - Designs On Jerry (1955)
Tom And Jerry - 094 - Tom And Cherie (1955)
Tom And Jerry - 095 - Smarty Cat (1955)
Tom And Jerry - 096 - Pecos Pest (1955)
Tom And Jerry - 097 - That's My Mommy (1955)
Tom And Jerry - 098 - The Flying Sorceress (1956)
Tom And Jerry - 099 - The Egg And Jerry (1956)
Tom And Jerry - 100 - Busy Buddies (1956)
Tom And Jerry - 101 - Muscle Beach Tom (1956)
Tom And Jerry - 102 - Down Beat Bear (1956)
Tom And Jerry - 103 - Blue Cat Blues (1956)
Tom And Jerry - 104 - Barbecue Brawl (1956)
Tom And Jerry - 105 - Tops With Pops (1957)
Tom And Jerry - 106 - Timid Tabby (1957)
Tom And Jerry - 107 - Feedin' The Kiddie (1957)
Tom And Jerry - 108 - Mucho Mouse (1957)
Tom And Jerry - 109 - Tom's Photo Finish (1957)
Tom And Jerry - 110 - Happy Go Ducky (1958)
Tom And Jerry - 111 - Royal Cat Nap (1958)
Tom And Jerry - 112 - The Vanishing Duck (1958)
Tom And Jerry - 113 - Robin Hoodwinked (1958)
Tom And Jerry - 114 - Tot Watchers (1958)
Tom And Jerry - 115 - Switchin' Kitten (1961)
Tom And Jerry - 116 - Down And Outing (1961)
Tom And Jerry - 117 - It Is Greek To Meow! (1961)
Tom And Jerry - 118 - High Steaks (1962)
Tom And Jerry - 119 - Mouse Into Space (1962)
Tom And Jerry - 120 - Landing Stripling (1962)
Tom And Jerry - 121 - Calypso Cat (1962)B
Tom And Jerry - 122 - Dicky Moe (1962)
Tom And Jerry - 123 - The Tom And Jerry Cartoon Kit (1962)
Tom And Jerry - 124 - Tall In The Trap (1962)
Tom And Jerry - 125 - Sorry Safari (1962)
Tom And Jerry - 126 - Buddies, Thicker Than Water (1962)
Tom And Jerry - 127 - Carmen Get It! (1962)
Tom And Jerry - 128 - Penthouse Mouse (1963)
Tom And Jerry - 129 - The Cat Above & The Mouse Below (1964)
Tom And Jerry - 130 - Is There A Doctor In The Mouse (1964)
Tom And Jerry - 131 - Much Ado About Mousing (1964)
Tom And Jerry - 132 - Snowbody Loves Me (1964)
Tom And Jerry - 133 - The Unshrinkable Jerry Mouse (1964)
Tom And Jerry - 134 - Ah, Sweet Mouse Story Of Life (1965)
Tom And Jerry - 135 - Tomic Energy (1965)
Tom And Jerry - 136 - Bad Day At Cat Rock (1965)
Tom And Jerry - 137 - The Brothers Carry Mouse Off (1965)
Tom And Jerry - 138 - Haunted Mouse (1965)
Tom And Jerry - 139 - I'm Just Wild About Jerry (1965)
Tom And Jerry - 140 - Of Feline Bondage (1965)
Tom And Jerry - 141 - The Year Of The Mouse (1965)
Tom And Jerry - 142 - The Cat's Me Ouch (1965)
Tom And Jerry - 143 - Duel Personality (1966)
Tom And Jerry - 144 - Jerry, Jerry, Quite Contrary (1966)
Tom And Jerry - 145 - Jerry Go Round (1966)
Tom And Jerry - 146 - Love Me, Love My Mouse (1966)
Tom And Jerry - 147 - Puss N Boats (1966)
Tom And Jerry - 148 - Filet Meow (1966)
Tom And Jerry - 149 - Matinee Mouse (1966)
Tom And Jerry - 150 - The A Tom Inable Snowman (1966)
Tom And Jerry - 151 - Catty Cornered (1966)
Tom And Jerry - 152 - Cat And Dupli Cat (1966)
Tom And Jerry - 153 - Guided Mouse Ille (1966)
Tom And Jerry - 154 - O Solar Meow (1967)
Tom And Jerry - 155 - Rock N Rodent (1967)
Tom And Jerry - 156 - Cannery Rodent (1967)
Tom And Jerry - 157 - The Mouse From HUNGER (1967)
Tom And Jerry - 158 - Surf Bored Cats (1967)
Tom And Jerry - 159 - Shutter Bugged Cat (1967)
Tom And Jerry - 160 - Advance And Be Mechanized (1967)
Tom And Jerry - 161 - Purr Chance To Dream (1967)

1- http://www.mediafire.com/?2zvmybjqq49
2- http://www.mediafire.com/?nz4mlnrwfjn
3- http://www.mediafire.com/?zo2mmc2i41m
4- http://www.mediafire.com/?yjmtzgmzmg9
5- http://www.mediafire.com/?m9253hjdm4q
6- http://www.mediafire.com/?yy0q4o4ycmd
7- http://www.mediafire.com/?tvvfyoxqfcx
8- http://www.mediafire.com/?m9ggxsjzimy
9- http://www.mediafire.com/?t5ljmdbdamo
10- http://www.mediafire.com/?myyydn12toj
11- http://www.mediafire.com/?htwmj12dmmm
12- http://www.mediafire.com/?zwjmduldjzm
13- http://www.mediafire.com/?xzszyt2gy4s
14- http://www.mediafire.com/?ewmtjmz4try
15- http://www.mediafire.com/?nbsmmmianyn
16- http://www.mediafire.com/?jntdkyxtdmb
17- http://www.mediafire.com/?vvg9l1lzzmj
18- http://www.mediafire.com/?n2xe0shmabk
19- http://www.mediafire.com/?bmpa5w4w3mz
20- http://www.mediafire.com/?sqxjmhtmme5
21- http://www.mediafire.com/?bmyjndm2j1n
22- http://www.mediafire.com/?p5m4w424cbm
23- http://www.mediafire.com/?1xwgqzcdumz
24- http://www.mediafire.com/?zmnhbodz1tz
25- http://www.mediafire.com/?j033yarows2
26- http://www.mediafire.com/?vs9exmzejv1
27- http://www.mediafire.com/?4mj0mzty42m
28- http://www.mediafire.com/?gdrxlczwmsd
29- http://www.mediafire.com/?xyzwsjghv01
30- http://www.mediafire.com/?xmjsgxhonn0
31- http://www.mediafire.com/?m2zqwm5z5lx
32- http://www.mediafire.com/?mmklxsf5pwj
33- http://www.mediafire.com/?xexrmmbncjo
34- http://www.mediafire.com/?eijw3jontvm
35- http://www.mediafire.com/?lyddb5dghtz
36- http://www.mediafire.com/?m5jh0sg1mmm
37- http://www.mediafire.com/?islu3j5jaju
38- http://www.mediafire.com/?mnyy4odtzz1
39- http://www.mediafire.com/?lxzmvm3vmjo
40- http://www.mediafire.com/?x2pyjnyjmts
41- http://www.mediafire.com/?jwjzvycjwyv
42- http://www.mediafire.com/?yoydjlvmyc2
43- http://www.mediafire.com/?mndimyyjy9m
44- http://www.mediafire.com/?lh1bvymhlz1
45- http://www.mediafire.com/?lvxym294dm2
46- http://www.mediafire.com/?4t5ludgrjut
47- http://www.mediafire.com/?ywty1ntiidt
48- http://www.mediafire.com/?my2xzsjid1y
49- http://www.mediafire.com/?sl10m52dijz
50- http://www.mediafire.com/?5yemomewztk
51- http://www.mediafire.com/?z2yi4bmxtmy
52- http://www.mediafire.com/?ttosl5xbbld
53- http://www.mediafire.com/?v1jzmmydbdm
54- http://www.mediafire.com/?umt4smb44rm
55- http://www.mediafire.com/?u0ybncmuzj2
56- http://www.mediafire.com/?yysvnmgeumz
57- http://www.mediafire.com/?yxjxzoklvxs
58- http://www.mediafire.com/?9exlqm92ycg
59- http://www.mediafire.com/?mbgtazxqmd2
60- http://www.mediafire.com/?mdnzyiny1cm
61- http://www.mediafire.com/?z1ujdlygtyg
62- http://www.mediafire.com/?zxpmgmm0gij
63- http://www.mediafire.com/?dgk5zdgjj1c
64- http://www.mediafire.com/?x2jnbjzgzy1
65- http://www.mediafire.com/?mdtimjdm1x2
66- http://www.mediafire.com/?l3uybldtlx9
67- http://www.mediafire.com/?ddwjmmrma0v
68- http://www.mediafire.com/?ablejtyqxp5
69- http://www.mediafire.com/?grgz1ir2dif
70- http://www.mediafire.com/?gy0mbtgjgau
71- http://www.mediafire.com/?zwigctvznd2
72- http://www.mediafire.com/?ys0imkojsdw
73- http://www.mediafire.com/?mgxmmhwmbn1
74- http://www.mediafire.com/?11czyltzfmj
75- http://www.mediafire.com/?eyriq9xkmj0
76- http://www.mediafire.com/?yq0j6cmmbmc
77- http://www.mediafire.com/?yy2v4zzmdjl
78- http://www.mediafire.com/?z3yb0n41xpn
79- http://www.mediafire.com/?lyn9zncwdqm
80- http://www.mediafire.com/?i40jdazdqeb
81- http://www.mediafire.com/?djza9hudwtj
82- http://www.mediafire.com/?k9juws9xdni
83- http://www.mediafire.com/?ijdexgjvny5
84- http://www.mediafire.com/?ezmlacmzlen
85- http://www.mediafire.com/?kwzjc22zggn
86- http://www.mediafire.com/?35rnlutynxy
87- http://www.mediafire.com/?en6nzmn9ex5
88- http://www.mediafire.com/?hb2tychmwny
89- http://www.mediafire.com/?vifbyxmij1m
90- http://www.mediafire.com/?mll0kxmpmmn
91- http://www.mediafire.com/?zw5cjydgxmi
92- http://www.mediafire.com/?hvr4nml0mu3
93- http://www.mediafire.com/?m3qixegkasq
94- http://www.mediafire.com/?zdzsbmw309g
95- http://www.mediafire.com/?c1mej4iieig
96- http://www.mediafire.com/?bzyw5mxzmnz
97- http://www.mediafire.com/?xytuxznxinj
98- http://www.mediafire.com/?m1jfyjmcmi9
99- http://www.mediafire.com/?gjfen1xmidy
100- http://www.mediafire.com/?zgejmldcnvr
101- http://www.mediafire.com/?12nzijty2vl
102- http://www.mediafire.com/?gakdfddqg8j
103- http://www.mediafire.com/?c7aayxvdnjj
104- http://www.mediafire.com/?4e5pu4imeht
105- http://www.mediafire.com/?wmoi5capqxl
106- http://www.mediafire.com/?emwzr9mmzuj
107- http://www.mediafire.com/?yewmrkewg5r
108- http://www.mediafire.com/?91gznm4ymmt
109- http://www.mediafire.com/?nmbbh3zx4my
110- http://www.mediafire.com/?lwvtsw02gbm
111- http://www.mediafire.com/?dnnzw44t4w5
112- http://www.mediafire.com/?zzincjxdjui
113- http://www.mediafire.com/?eozwvxky0by
114- http://www.mediafire.com/?kdvigmablyj
115- http://www.mediafire.com/?m2v3nrrzujj
116- http://www.mediafire.com/?didajvntjq3
117- http://www.mediafire.com/?x1ntsquys5i
118- http://www.mediafire.com/?jjeyzydizkw
119- http://www.mediafire.com/?gmikxdswmvq
120- http://www.mediafire.com/?2iy4qxyjenb
121- http://www.mediafire.com/?2cuddtl11cg
122- http://www.mediafire.com/?iumiesjvhld
123- http://www.mediafire.com/?1mlvhwbwtbu
124- http://www.mediafire.com/?m34zgqcfqgb
125- http://www.mediafire.com/?3zdm0mm22vi
126- http://www.mediafire.com/?qupqgnnny3x
127- http://www.mediafire.com/?y01weyy0n15
128- http://www.mediafire.com/?bxl1yzxkhn9
129- http://www.mediafire.com/?ljqnzjigmnm
130- http://www.mediafire.com/?z1jm4sgfgby
131- http://www.mediafire.com/?2ld169y4ymn
132- http://www.mediafire.com/?cw9gyz2wxzc
133- http://www.mediafire.com/?141zm2cz2ml
134- http://www.mediafire.com/?01wel4idjsm
135- http://www.mediafire.com/?ynnxm041mlb
136- http://www.mediafire.com/?b2xm1zzsmxv
137- http://www.mediafire.com/?mfimn4zlynq
138- http://www.mediafire.com/?9dv1zjxlmyl
139- http://www.mediafire.com/?idenqmyqyre
140- http://www.mediafire.com/?4gegicymgt9
141- http://www.mediafire.com/?jmymqp0gegj
142- http://www.mediafire.com/?yn12j5fcj1h
143- http://www.mediafire.com/?gqcw2cbnaet
144- http://www.mediafire.com/?jxtmgbee2sf
145- http://www.mediafire.com/?a2s2n1zgqzy
146- http://www.mediafire.com/?zm62btiy4rm
147- http://www.mediafire.com/?q9gwsnxyhvc
148- http://www.mediafire.com/?dy10uq2jv1y
149- http://www.mediafire.com/?lnwzwvtnymb
150- http://www.mediafire.com/?9yqi1vdmqym
151- http://www.mediafire.com/?9zsdmjnttjx
152- http://www.mediafire.com/?zp31z0f0dx3
153- http://www.mediafire.com/?1z1ojdmemmi
154- http://www.mediafire.com/?0h4wwdvninr
155- http://www.mediafire.com/?rjcwmx2mx5m
156- http://www.mediafire.com/?k5nzzyxvmri
157- http://www.mediafire.com/?nvmm3yu9zjm
158- http://www.mediafire.com/?m4mie4hbixl
159- http://www.mediafire.com/?mc2s3rmicym
160- http://www.mediafire.com/?3z1sxrxhq34
161- http://www.mediafire.com/?by4zw9od9ad

password giải nén: leechhdvn

Offline Tịnh Du

 • Danh hiệu Hoang mang lady
 • *
 • Bài viết: 445
 • Điểm: +5/-1 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân huongtinhyeu.net
Re: Request Phim hoạt hình Tom & Jerry
« Reply #2 vào lúc: 03/12/10, 14:10 »
Úi dời ơi! Quý hoá quá, thế là mỗi tối em đã có lý do để ở nhà. Cảm ơn anh! Tiện thể anh giới thiệu cho em vài người cũng có cùng sở thích xem Tom và jerry như em nhưng ko phải là cu Chũi nhà anh là được.
Và con tim đã vui trở lại

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới nhất
0 Trả lời
2678 Xem
Bài mới nhất 03/09/06, 14:55
gửi bởi tinhbanvatoi
0 Trả lời
4089 Xem
Bài mới nhất 11/03/07, 23:20
gửi bởi vitconhocve
2 Trả lời
3663 Xem
Bài mới nhất 21/05/07, 22:12
gửi bởi vitconhocve
0 Trả lời
1780 Xem
Bài mới nhất 12/09/07, 17:02
gửi bởi saos@ngmo
5 Trả lời
4279 Xem
Bài mới nhất 21/05/08, 10:25
gửi bởi josphine_skull
1 Trả lời
9517 Xem
Bài mới nhất 15/05/08, 09:23
gửi bởi Sao_Online
1 Trả lời
2125 Xem
Bài mới nhất 06/09/08, 10:44
gửi bởi saos@ngmo
8 Trả lời
26216 Xem
Bài mới nhất 23/12/10, 09:53
gửi bởi saos@ngmo
1 Trả lời
3581 Xem
Bài mới nhất 01/12/10, 20:16
gửi bởi saos@ngmo
0 Trả lời
2113 Xem
Bài mới nhất 26/12/11, 17:06
gửi bởi vovavietnam