hTy - Chia sẻ niềm vui

Thư giãn - Giải trí => Điện ảnh- Truyền hình => Tác giả chủ đề:: saos@ngmo trong 06/04/09, 17:51

Tiêu đề: Thượng đế cũng phải cười 1, 2 & 3 (T.minh T.Việt)
Gửi bởi: saos@ngmo trong 06/04/09, 17:51
The God must be crazy 1 (T.minh T.Việt)
(http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/thegod1.jpg)

(http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/Thegod1-1.jpg)

dl:

Rapidshare.com:
Part1 (http://rapidshare.com/files/121231878/TheGodsMustBeCrazy1.part1.rar) Part2 (http://rapidshare.com/files/121239230/TheGodsMustBeCrazy1.part2.rar) Part3 (http://rapidshare.com/files/121255432/TheGodsMustBeCrazy1.part3.rar) Part4 (http://rapidshare.com/files/121262027/TheGodsMustBeCrazy1.part4.rar) Part5 (http://rapidshare.com/files/121272008/TheGodsMustBeCrazy1.part5.rar) Part6 (http://rapidshare.com/files/121279550/TheGodsMustBeCrazy1.part6.rar) Part7 (http://rapidshare.com/files/121285236/TheGodsMustBeCrazy1.part7.rar)

Mediafire.com:
Part1 (http://www.mediafire.com/?3zbbf0xcabh) Part2 (http://www.mediafire.com/?10tzbnjglt0) Part3 (http://www.mediafire.com/?vfsybpwjzv0) Part4 (http://www.mediafire.com/?e2etvlbahzn) Part5 (http://www.mediafire.com/?v1xbzbotzg9) Part6 (http://www.mediafire.com/?hm22idmvdbz) Part7  (http://www.mediafire.com/?fpzwvm1n19n)

Megaupload.com:
 Part1 (http://www.megaupload.com/?d=1YYBC6RO) Part2 (http://www.megaupload.com/?d=1ZBYNRXD) Part3 (http://www.megaupload.com/?d=EE0TLCQ5) Part4  (http://www.megaupload.com/?d=ERA26KUJ)Part5 (http://www.megaupload.com/?d=PY5JKT8H) Part6 (http://www.megaupload.com/?d=X8U2BXS0) Part7  (http://www.megaupload.com/?d=YN33JQDC)
Tiêu đề: Re: Thượng đế cũng phải cười 1, 2 & 3 (T.minh T.Việt)
Gửi bởi: saos@ngmo trong 06/04/09, 17:56
The God must be crazy 2 (T.minh T.Việt)
(http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/gmbc22.jpg)
(http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/gmbc2.jpg)

Rapidshare.com:
Part1 (http://rapidshare.com/files/121299057/TheGodsMustBeCrazy2.part1.rar) | Part2 (http://rapidshare.com/files/121303228/TheGodsMustBeCrazy2.part2.rar) | Part3 (http://rapidshare.com/files/121307087/TheGodsMustBeCrazy2.part3.rar) | Part4 (http://rapidshare.com/files/121311947/TheGodsMustBeCrazy2.part4.rar) | Part5 (http://rapidshare.com/files/121315795/TheGodsMustBeCrazy2.part5.rar) | Part6 (http://rapidshare.com/files/121319137/TheGodsMustBeCrazy2.part6.rar) | Part7  (http://rapidshare.com/files/121322064/TheGodsMustBeCrazy2.part7.rar)

Megaupload.com:
  Part1 (http://www.megaupload.com/?d=2GUM74K1) | Part2 (http://www.megaupload.com/?d=3SEV0BOM) | Part3 (http://www.megaupload.com/?d=ANFYK50P) | Part4 (http://www.megaupload.com/?d=CN6AQJU4) | Part5 (http://www.megaupload.com/?d=DBZ52AB8) | Part6 (http://www.megaupload.com/?d=HRSB58Y0) | Part7 (http://www.megaupload.com/?d=ILEP6FBM)

Tiêu đề: Re: Thượng đế cũng phải cười 1, 2 & 3 (T.minh T.Việt)
Gửi bởi: saos@ngmo trong 06/04/09, 17:57
The God must be crazy 3
(http://i493.photobucket.com/albums/rr292/manhthuong303/the_god_must_be_crazy3.jpg)
Rapidshare.com:
Part1 (http://rapidshare.com/files/87258481/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.001) | Part2 (http://rapidshare.com/files/87258443/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.002) | Part3 (http://rapidshare.com/files/87258546/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.003) | Part4  (http://rapidshare.com/files/87258478/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.004)| Part5 (http://rapidshare.com/files/87258471/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.005) | Part6 (http://rapidshare.com/files/87258517/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.006) | Part7 (http://rapidshare.com/files/87258379/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.007)  | Part8 (http://rapidshare.com/files/87258559/The_Gods_Must_Be_Crazy_3.avi.008)

Mediafire.com:
 Part1 (http://www.mediafire.com/?0mvhimbyayz) | Part2 (http://www.mediafire.com/?4go2intnzoy) | Part3 (http://www.mediafire.com/?adrb2lmwywm) | Part4 (http://www.mediafire.com/?igytsewhlyy) | Part5 (http://www.mediafire.com/?ygu5v39opmy) | Part6 (http://www.mediafire.com/?ijntniymqrw) | Part7 (http://www.mediafire.com/?poeord3zxic) |  (http://www.mediafire.com/?poeord3zxic)Part8 (http://www.mediafire.com/?ynjkwdvkxz2)