Các thống kê chung - tinhbanvatoi

Tổng thời gian Online:
26 ngày, 22 giờ và 19 phút.
Tổng bài viết:
4,481 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
303 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
1 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn:
3 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

12 am
2%
1 am
2 am
3 am
4 am
5 am
6 am
7 am
1%
8 am
2%
9 am
4%
10 am
7%
11 am
5%
12 pm
4%
1 pm
4%
2 pm
6%
3 pm
9%
4 pm
12%
5 pm
6%
6 pm
2%
7 pm
2%
8 pm
14%
9 pm
14%
10 pm
5%
11 pm
2%