Các thống kê chung - Tâm Thanh

Tổng thời gian Online:
9 ngày, 19 phút.
Tổng bài viết:
488 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn:
3 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

12 am
7%
1 am
4%
2 am
1%
3 am
4 am
5 am
6 am
7 am
1%
8 am
1%
9 am
1%
10 am
1%
11 am
5%
12 pm
5%
1 pm
7%
2 pm
7%
3 pm
8%
4 pm
6%
5 pm
4%
6 pm
2%
7 pm
6%
8 pm
7%
9 pm
6%
10 pm
11%
11 pm
13%