Các thống kê chung - Giáo sư Cù Trọng Xoay

Tổng thời gian Online:
5 giờ và 18 phút.
Tổng bài viết:
18 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Diễn đàn gửi bài nhiều nhất

Các bài gửi theo thời gian

12 am
1 am
2 am
3 am
4 am
5 am
6 am
7 am
8 am
9 am
6%
10 am
22%
11 am
22%
12 pm
1 pm
2 pm
3 pm
28%
4 pm
5 pm
6 pm
17%
7 pm
8 pm
9 pm
10 pm
6%
11 pm

Diễn đàn tham gia nhiều nhất