Các thống kê chung - tùng anh

Tổng thời gian Online:
5 ngày, 1 giờ và 53 phút.
Tổng bài viết:
656 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
126 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 số mục thăm dò ý kiến đã tạo
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

12 am
9%
1 am
5%
2 am
3%
3 am
1%
4 am
1%
5 am
6 am
7 am
8 am
2%
9 am
1%
10 am
2%
11 am
4%
12 pm
7%
1 pm
5%
2 pm
5%
3 pm
2%
4 pm
5%
5 pm
8%
6 pm
13%
7 pm
4%
8 pm
2%
9 pm
4%
10 pm
6%
11 pm
10%