Tổng quan

tùng anh Mới lớn

Offline Offline
Bài viết:
656 (0.151 trong 1 ngày)
Điểm:
+12/-0
Tuổi:
N/A
Đảng viên:
Facebook Profile:
Facebook Profile:
Ngày đăng ký:
04/09/07, 12:47
Giờ địa phương:
17/07/19, 00:46
Lần đăng nhập cuối:
12/05/18, 10:22
Chữ ký:
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng