Tổng quan

tùng anh Mới lớn

Offline Offline
Bài viết:
653 (0.187 trong 1 ngày)
Điểm:
+12/-0
Tuổi:
N/A
Đảng viên:
Facebook Profile:
Facebook Profile:
Ngày đăng ký:
04/09/07, 12:47
Giờ địa phương:
30/03/17, 03:57
Lần đăng nhập cuối:
29/03/17, 17:58
Chữ ký:
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng