hTy - Chia sẻ niềm vui - Statistics Center

General Statistics

Tổng thành viên:
1,338
Tổng số bài:
49,380
Tổng số chủ đề:
6,610
Tổng các nhóm diễn đàn:
5
Users Online:
33
Online nhiều nhất:
532 - 29/11/18, 10:57
Online Today:
68
Total page views:
78,977,313
Average registrations per day:
1.69
Average posts per day:
12.56
Average topics per day:
2.24
Tổng các diễn đàn:
37
Thành viên mới nhất:
dichvutot
Average online per day:
52.56
Male to Female Ratio:
1.9:1
Average page views per day:
16,668.91

Top Topic Starters

Most Time Online

saos@ngmo
202d 17h 8m
vovavietnam
38d 16h 45m
Sao_Online
34d 11h 56m
Lovers_Again
31d 16h 8m
hoatim
29d 18h 50m
nothing
27d 7h 14m
tinhbanvatoi
26d 22h 19m
QUANGKHAI
23d 6h 32m
Loằng ngoằng
20d 17h 2m
Phan Tâm
19d 9h 36m

Forum History (using forum time offset)

Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2019 0 0 1 417 14,213,178
Tháng Sáu 2019 0 0 0 82 1,581,757
Tháng Năm 2019 0 0 0 81 3,702,130
Tháng Tư 2019 0 0 0 311 6,719,552
Tháng Ba 2019 0 0 0 417 666,299
Tháng Hai 2019 0 0 0 385 701,949
Tháng Giêng 2019 0 0 1 301 841,491
* 2018 2 5 0 532 9,066,069
Tháng Mười Hai 2018 0 0 0 474 2,325,699
Tháng Mười Một 2018 0 0 0 532 1,802,060
Tháng Mười 2018 0 0 0 398 813,309
Tháng Chín 2018 0 0 0 77 417,431
Tháng Tám 2018 0 0 0 87 487,056
Tháng Bảy 2018 0 2 0 43 422,769
Tháng Sáu 2018 0 0 0 45 574,120
Tháng Năm 2018 2 2 0 39 352,808
Tháng Tư 2018 0 0 0 1 497,460
Tháng Ba 2018 0 0 0 37 456,656
Tháng Hai 2018 0 0 0 39 451,628
Tháng Giêng 2018 0 1 0 37 465,073
* 2017 8 16 0 57 11,397,495
Tháng Mười Hai 2017 0 0 0 35 163,906
Tháng Mười Một 2017 0 0 0 37 380,103
Tháng Mười 2017 0 0 0 57 467,632
Tháng Chín 2017 0 0 0 41 490,951
Tháng Tám 2017 0 0 0 35 631,959
Tháng Bảy 2017 0 0 0 35 836,607
Tháng Sáu 2017 0 0 0 42 1,360,261
Tháng Năm 2017 0 0 0 37 1,866,725
Tháng Tư 2017 1 3 0 43 1,896,196
Tháng Ba 2017 3 3 0 37 808,945
Tháng Hai 2017 4 10 0 35 1,149,275
Tháng Giêng 2017 0 0 0 34 1,344,935
* 2016 11 41 0 124 10,415,505
Tháng Mười Hai 2016 2 2 0 39 1,161,864
Tháng Mười Một 2016 0 1 0 41 710,059
Tháng Mười 2016 0 0 0 124 1,015,629
Tháng Chín 2016 1 3 0 86 1,019,936
Tháng Tám 2016 2 6 0 88 1,152,325
Tháng Bảy 2016 2 5 0 90 1,128,725
Tháng Sáu 2016 0 1 0 93 926,811
Tháng Năm 2016 0 0 0 83 871,228
Tháng Tư 2016 0 8 0 83 646,626
Tháng Ba 2016 4 15 0 85 596,516
Tháng Hai 2016 0 0 0 95 651,021
Tháng Giêng 2016 0 0 0 90 534,765
* 2015 32 93 0 99 4,203,768
Tháng Mười Hai 2015 0 6 0 82 622,388
Tháng Mười Một 2015 5 11 0 78 446,310
Tháng Mười 2015 1 6 0 99 387,610
Tháng Chín 2015 0 0 0 74 323,774
Tháng Tám 2015 3 8 0 76 405,058
Tháng Bảy 2015 0 4 0 80 320,502
Tháng Sáu 2015 0 0 0 73 297,804
Tháng Năm 2015 0 2 0 71 274,312
Tháng Tư 2015 7 14 0 74 232,082
Tháng Ba 2015 2 7 0 88 278,489
Tháng Hai 2015 1 4 0 78 347,745
Tháng Giêng 2015 13 31 0 76 267,694
* 2014 6 44 0 109 3,512,847
Tháng Mười Hai 2014 1 1 0 71 434,814
Tháng Mười Một 2014 0 4 0 105 572,513
Tháng Mười 2014 0 0 0 81 556,065
Tháng Chín 2014 0 0 0 71 182,088
Tháng Tám 2014 0 0 0 76 152,733
Tháng Bảy 2014 0 1 0 73 229,426
Tháng Sáu 2014 0 9 0 73 173,335
Tháng Năm 2014 3 10 0 74 252,364
Tháng Tư 2014 1 3 0 77 234,051
Tháng Ba 2014 0 4 0 109 253,036
Tháng Hai 2014 1 11 0 69 219,916
Tháng Giêng 2014 0 1 0 93 252,506
* 2013 358 415 4,370 175 4,225,946
Tháng Mười Hai 2013 6 8 0 84 288,908
Tháng Mười Một 2013 1 1 421 95 336,627
Tháng Mười 2013 0 4 1,175 102 358,219
Tháng Chín 2013 4 5 605 81 431,553
Tháng Tám 2013 36 38 1,444 75 300,829
Tháng Bảy 2013 278 283 671 68 357,605
Tháng Sáu 2013 5 6 8 105 450,891
Tháng Năm 2013 4 7 6 87 353,975
Tháng Tư 2013 0 5 11 175 339,176
Tháng Ba 2013 11 23 12 126 452,567
Tháng Hai 2013 2 9 5 106 254,778
Tháng Giêng 2013 11 26 12 123 300,818
* 2012 125 476 205 133 5,187,520
Tháng Mười Hai 2012 17 73 11 125 504,865
Tháng Mười Một 2012 14 55 14 107 378,101
Tháng Mười 2012 12 32 22 122 342,939
Tháng Chín 2012 4 5 19 133 332,272
Tháng Tám 2012 7 28 8 104 238,056
Tháng Bảy 2012 6 17 18 131 268,001
Tháng Sáu 2012 6 24 16 121 318,378
Tháng Năm 2012 7 25 12 114 281,693
Tháng Tư 2012 22 53 17 114 566,287
Tháng Ba 2012 9 53 29 112 724,297
Tháng Hai 2012 18 70 25 101 696,853
Tháng Giêng 2012 3 41 14 117 535,778
* 2011 418 1,466 447 378 6,658,825
Tháng Mười Hai 2011 24 167 14 127 717,214
Tháng Mười Một 2011 14 71 35 136 796,612
Tháng Mười 2011 26 90 54 104 803,527
Tháng Chín 2011 27 76 22 79 491,602
Tháng Tám 2011 6 60 0 66 406,250
Tháng Bảy 2011 15 65 17 88 419,501
Tháng Sáu 2011 21 144 34 87 416,688
Tháng Năm 2011 24 124 43 104 443,524
Tháng Tư 2011 53 199 54 81 623,251
Tháng Ba 2011 42 127 67 110 559,736
Tháng Hai 2011 19 69 44 94 495,427
Tháng Giêng 2011 147 274 63 378 485,493
* 2010 539 3,229 534 140 4,719,264
Tháng Mười Hai 2010 41 132 68 140 456,119
Tháng Mười Một 2010 48 183 60 122 436,618
Tháng Mười 2010 40 154 64 94 375,122
Tháng Chín 2010 45 215 48 76 349,989
Tháng Tám 2010 52 244 45 58 344,115
Tháng Bảy 2010 46 151 35 58 286,934
Tháng Sáu 2010 28 131 37 54 334,251
Tháng Năm 2010 33 202 22 43 348,340
Tháng Tư 2010 39 270 25 33 380,050
Tháng Ba 2010 55 404 37 50 414,404
Tháng Hai 2010 44 223 29 54 480,201
Tháng Giêng 2010 68 920 64 63 513,121
* 2009 676 4,935 731 121 2,357,344
Tháng Mười Hai 2009 101 744 41 121 345,897
Tháng Mười Một 2009 45 348 51 50 357,722
Tháng Mười 2009 45 206 61 26 196,065
Tháng Chín 2009 36 212 59 16 228,437
Tháng Tám 2009 31 328 18 30 192,826
Tháng Bảy 2009 44 391 37 34 111,407
Tháng Sáu 2009 46 270 110 43 137,421
Tháng Năm 2009 47 331 106 33 129,776
Tháng Tư 2009 81 663 96 36 135,753
Tháng Ba 2009 71 646 58 36 193,525
Tháng Hai 2009 73 479 53 31 175,066
Tháng Giêng 2009 56 317 41 28 153,449
* 2008 1,457 11,175 567 32 1,618,036
Tháng Mười Hai 2008 47 478 61 28 150,818
Tháng Mười Một 2008 41 397 62 32 174,622
Tháng Mười 2008 51 450 44 29 144,248
Tháng Chín 2008 119 849 74 30 126,070
Tháng Tám 2008 117 851 22 19 134,830
Tháng Bảy 2008 117 1,217 24 26 193,424
Tháng Sáu 2008 233 1,478 19 25 178,664
Tháng Năm 2008 141 1,240 35 24 138,640
Tháng Tư 2008 168 925 36 20 102,782
Tháng Ba 2008 183 1,144 41 20 80,229
Tháng Hai 2008 66 704 36 18 53,508
Tháng Giêng 2008 174 1,442 113 28 140,201
* 2007 5,532 28,457 1,018 97 1,359,756
Tháng Mười Hai 2007 234 1,412 41 30 100,857
Tháng Mười Một 2007 113 1,094 99 26 77,460
Tháng Mười 2007 221 1,902 128 42 148,948
Tháng Chín 2007 269 2,507 55 97 105,513
Tháng Tám 2007 410 2,511 99 28 130,395
Tháng Bảy 2007 620 3,181 57 26 139,568
Tháng Sáu 2007 635 3,537 52 16 155,201
Tháng Năm 2007 978 3,768 99 17 134,151
Tháng Tư 2007 654 2,051 117 14 129,676
Tháng Ba 2007 848 2,740 103 12 105,813
Tháng Hai 2007 287 1,468 98 13 61,323
Tháng Giêng 2007 263 2,286 70 13 70,851
* 2006 1,441 9,168 154 36 41,760
Tháng Mười Hai 2006 128 843 20 21 28,562
Tháng Mười Một 2006 159 1,349 20 17 13,198
Tháng Mười 2006 278 2,182 20 36 0
Tháng Chín 2006 352 2,187 29 9 0
Tháng Tám 2006 258 1,245 20 8 0
Tháng Bảy 2006 266 1,362 45 11 0