Tác giả Relax Video Clip  (Đọc 20738 lần)

0 Thành viên và 1 Khách quý đang xem chủ đề.

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Relax Video Clip
« vào lúc: 06/12/07, 18:54 »
Nghệ thuật trên đôi bàn tay

<a href="http://vnexpress.net/Library/Common/Player/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/02/Puppet.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://vnexpress.net/Library/Common/Player/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/02/Puppet.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/02/Puppet.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:22 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #1 vào lúc: 06/12/07, 20:12 »
Cắt tóc kiểu "Cool Air"

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/27/Cat%20toc%20An%20Do.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/27/Cat%20toc%20An%20Do.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/27/Cat%20toc%20An%20Do.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:19 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #2 vào lúc: 06/12/07, 20:20 »
Ai làm được như thế này?

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/28/Nguoi%20deo.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/28/Nguoi%20deo.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/28/Nguoi%20deo.flv

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/23/colorful-jumping-something.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/23/colorful-jumping-something.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/23/colorful-jumping-something.flv

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/05/Nhay%20break_dance.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/05/Nhay%20break_dance.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/05/Nhay%20break_dance.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:19 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #3 vào lúc: 06/12/07, 20:36 »
DOMINO

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/27/Nguoi%20do_domino.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/27/Nguoi%20do_domino.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/10/27/Nguoi%20do_domino.flv

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/01/10k-pounds-domino-rally.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/01/10k-pounds-domino-rally.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/01/10k-pounds-domino-rally.flv

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/14/Domino%20ngheo.11.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/14/Domino%20ngheo.11.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/14/Domino%20ngheo.11.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:16 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #4 vào lúc: 06/12/07, 20:41 »
Chị em ở HTY, có ai làm được như thế này không?

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/12/Dung%20nguc%20dap%20lon%20bia.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/12/Dung%20nguc%20dap%20lon%20bia.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/12/Dung%20nguc%20dap%20lon%20bia.flv

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/07/Mo%20bia%20bang%20nguc2.flv&amp;autoStart=false" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/07/Mo%20bia%20bang%20nguc2.flv&amp;autoStart=false</a>

Download:
http://media.vnexpress.net/MediaStore/Video/2007/11/07/Mo%20bia%20bang%20nguc2.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:19 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #5 vào lúc: 12/04/08, 22:52 »
Bao Cao Su

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://www17.24h.com.vn/upload/qcao/2007-10-26/Baocaosu21.flv" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://www17.24h.com.vn/upload/qcao/2007-10-26/Baocaosu21.flv</a>

Download: http://www17.24h.com.vn/upload/qcao/2007-10-26/Baocaosu21.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:18 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #6 vào lúc: 14/04/08, 12:33 »
Hát nhép Công chúa Bong bóng

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.28:4158/blogdata/27431/512_809_Cong%20chua%20bong%20bong.flv" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.28:4158/blogdata/27431/512_809_Cong%20chua%20bong%20bong.flv</a>

Download: http://220.231.104.28:4158/blogdata/27431/512_809_Cong%20chua%20bong%20bong.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:18 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #7 vào lúc: 14/04/08, 12:46 »
Đừng giận anh nhá

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.28:4158/blogdata/29057/512_351_Dung%20gian%20anh%20nhe.flv" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.28:4158/blogdata/29057/512_351_Dung%20gian%20anh%20nhe.flv</a>

Download: http://220.231.104.28:4158/blogdata/29057/512_351_Dung%20gian%20anh%20nhe.flv

Hợp tác

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.28:4158/blogdata/27997/512_239_toilets.flv" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.28:4158/blogdata/27997/512_239_toilets.flv</a>

Download: http://220.231.104.28:4158/blogdata/27997/512_239_toilets.flv
« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:18 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Offline tinhbanvatoi

 • Danh hiệu Hihi đại gia
 • Tình bạn mãi mãi
 • Bài viết: 4,481
 • Điểm: +17/-6 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #8 vào lúc: 17/04/08, 16:32 »
quá khủng hihihi

Offline Sao_Online

 • Danh hiệu Em Nát
 • Anh lính đa tình
 • Bài viết: 2,215
 • Điểm: +25/-3 Cộng điểm cho thành viên này Trừ điểm của thành viên này
 • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Relax Video Clip
« Reply #9 vào lúc: 18/04/08, 19:23 »
Sexy - Nhìn mà phê

<a href="http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.27:4158/blogdata/27776/512_543_62925.flv" target="_blank" class="new_win">http://www.jeroenwijering.com/embed/mediaplayer.swf?file=http://220.231.104.27:4158/blogdata/27776/512_543_62925.flv</a>

Cấm người yếu tim

Download: http://220.231.104.27:4158/blogdata/27776/512_543_62925.flv


« Sửa lần cuối: 17/05/08, 09:17 gửi bởi saos@ngmo »
Đi dân nhớ, ở dân thương!

 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới nhất
1 Trả lời
2457 Xem
Bài mới nhất 04/10/06, 18:44
gửi bởi vovavietnam
0 Trả lời
2094 Xem
Bài mới nhất 25/03/07, 20:50
gửi bởi cop_xong_paste
4 Trả lời
2450 Xem
Bài mới nhất 31/03/07, 12:50
gửi bởi cop_xong_paste
1 Trả lời
2483 Xem
Bài mới nhất 05/04/07, 12:34
gửi bởi cop_xong_paste
0 Trả lời
1871 Xem
Bài mới nhất 08/04/07, 10:53
gửi bởi cop_xong_paste
0 Trả lời
1673 Xem
Bài mới nhất 17/05/07, 09:05
gửi bởi cop_xong_paste
0 Trả lời
1576 Xem
Bài mới nhất 29/05/07, 21:46
gửi bởi tranminhkhoi
0 Trả lời
1868 Xem
Bài mới nhất 03/07/07, 11:58
gửi bởi cop_xong_paste
0 Trả lời
2955 Xem
Bài mới nhất 22/07/07, 01:38
gửi bởi cop_xong_paste
8 Trả lời
4748 Xem
Bài mới nhất 01/03/08, 13:10
gửi bởi phamhongtu